Natur – cz

Údolí Wilden Weisseritz (Divoké Bystřice) kolem obce Tharandt se vyznačuje velkou geologickou rozmanitostí.
V okolí se vyskytuje výjimečné bohatství původních smíšených listnatých lesů, vysoký počet a hustota evropsky významných typů biotopů.
Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) je jedním příkladem ze vzácných druhů, které se zde vyskytují.