Kultur – cz

V 18. století, s počátkem lázeňského provozu, bylo kolem Tharandtu vytyčeno více než 20 kilometrů turistických stezek. Jejich provedení, odpovídající romantickému vkusu doby, vysloužilo městu zvláštní postavení: díky stezkám se z města Tharandt a jeho nejbližšího okolí stala „zkrášlená krajina“.