Johannishöhe – včera a dnes

První osídlení

Na rytinách z 19. století je nad městečkem Tharand na vyhlídce na skalním ostrohu vidět pavilon – podobný tomu, který se nachází na opačné straně údolí a je známý jako „Sluneční chrám“.
Se vznikem sanatoria Dr. Haupta (dnes radnice města Tharandt), byl hostům sanatoria umožněn vstup na svah nad budovou lázní až směrem k Johannishöhe.
O tom svědčí dodnes cesty lemované mnoha suchými kamennými zídkami a bývalými slunečními terasami. Pavilon už sice tou dobou na tomto místě neexistoval, ale byla zde lavička, která nabídla návštvníkům možnost relaxace po výstupu.

Éra Weiser

Dům, který dodnes stojí na Johannishöhe, byl postaven rodinou Weiser.
To se stalo někdy v letech 1898 až 1914. Předtím byla konstrukce budovy pravděpodobně použita jako vstupní budova na výstavě pod širým nebem v Drážďanech Rodina Weis obydlela Johannishöhe. S vlastní studnou, zahradou, kozami – a chovem kuřat se stala zcela soběstačná. V létě sem přijížděli Drážďanští umělci na letní pobyt. Z této doby pochází pohlednice s motivem „Výhledem z Weiserovy vily“.
Po válce bylo v objektu ubytováno několik přesídlených rodin.
V domě a na pozemku tehdy žilo až pět rodin. Éra rodiny Weis na Johannishöhe skončila na začátku 50. let, kdy byla rodina víceméně donucena budovu prodat státu.

Státní Johannishöhe

Dům získala státní obchodní organizace (HO) Luckau. Od té doby zde odpočívali rodiny.
Konaly se zde také dětské prázdninové tábory. Ale budova nebyla navržena tak, aby byla používána po tak dlouhou dobu. A tak ji bylo těžké, i s ohledem na obecný nedostatek stavebních materiálů, zachovat.
Na konci 80. let se st. organizace Luckau vzdalo budovy, která byla v rozkladu a zkáze.

Záchrana domu

Pád železné opony přinesl domu spásu. Již v letech 1987 a 1988 byly na Technické univerzitě v Drážďanech založeny environmentální skupiny v různých sekcích. Na podzim roku 1989 vznikla dodnes existující environmentální iniciativa TUUWI (TU-Umweltinitiative).
TUUWI bojovala mimo jiné za to, aby všichni studenti na TU v Drážďanech absolvovali základní přednášky k ekologii a ochraně životního prostředí. Aby mohl být obsah těchto přednášek i hmatatelný, hledala jeden skupina studentů nemovitost a narazila na budovu Johannishöhe.
S finanční podporou Svobodného státu Sasko a nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), s podporou mnoha osobností a skrze mnoho neplacených pracovních hodin, se podařilo dům rekonstruovat. Při rekonstrukci v 90. letech bylo použito značné množství ekologických technologií: solární tepelná energie, topení dřevem, kompostovací WC, kořenová čistička odpadních vod, izolace pomocí celulózových vloček a v roce, 2001 přibyla také fotovoltaika.
Dnes na Johannishöhe žijí dvě rodiny, které spolu provozují centrum ekologické výchovy a hospodářskou farmu Johannishöhe.

Centrum ekologické výchovy Johannishöhe

Po rekonstrukci bylo v roce 1996 uvedeno do provozu centrum ekologické výchovy.
Akce se zaměřují na ekologická témata v užším i širším slova smyslu – energie a klima, zemědělství a výživa, řemesla. Na programu jsou ale také témata např. jak spolu chceme žít, abychom společně účinně čelili současným výzvám.
Hosté mají vždy možnost poznat zvláštnosti domu a jeho okolí.
Náš aktuální program najdete na našem webu:
https://johannishöhe.de/seminare/umweltbildung-auf-der-johannishoehe/ nebo hned tady vedle v papírové podobě.

Farma Johannishöhe

Farma Johannishöhe existuje od roku 2010. Certifikovaná bio z přesvědčení při výrobě regionálních potravin a osiv dbá také na zachování agrobiodiverzity mimo jiné prostřednictvím živých plotů a ovocných výsadeb a množení mnoha starých odrůd v semenné školce. Zásobuje také obyvatele a hosty domu čerstvými místními potravinami. Kromě přímo sousedících oblastí na Johannishöhe jsou obdělávána také pole v Kleinopitz a Grumbach.
Produkty jsou k dostání na přírodním trhu Tharandter Wald – vždy 1. a 3. sobotu v měsíci v Tharandtu, Pienner Straße 1 – a také v různých prodejnách přírodních potravin v regionu (mj. Frau Müller Tharandt, Nahrungsquell Dresden Plauen, Verbrauchergemeinschaft Dresden, např.

Překlady

Zur Geschichte der Johannishöhe | Johannishöhe – past and present

Další informace

Naturlandschaft | Přírodní krajina | Natural landscape

Kulturlandschaft | Kulturní krajina | Cultural landscape

Logo Leader komplett